De bovenstaande video is beschermd. Jij bent aangemeld en kan daarom met de code de video bekijken. Vul deze code in: FOS893

Welke fietspaden zijn er? En waar mag je met een gewone fiets en een speed pedelec rijden? Welke snelheden moeten we hanteren op de openbare weg … en welke aandachtspunten vinden wij van groot belang wanneer het gaat om ‘fietsattitude’. Je ontdekt het in deze video.


Na het bekijken van de video kan je hieronder terecht voor toelichtingen betreffende de gebruikte Artikels uit de wegcode.

Art.9 Plaats van de bestuurders op de openbare weg.

Art.9.1.1 Wanneer de openbare weg een rijbaan omvat moeten de bestuurders deze rijbaan volgen.

Art.9.1.2 

1° Wanneer de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74, omvat, dan moeten de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt. Zij mogen een dergelijk fietspad niet volgen, wanneer dit links in hun rijrichting ligt. 

Omvat de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door het verkeersbord D7 of D9, dan moeten de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd. Evenwel, wanneer een dergelijk fietspad links in hun rijrichting ligt, moeten zij dit niet volgen, indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen en op voorwaarde rechts in hun rijrichting te rijden.

2° Daar waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur of minder, mogen de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B en speed pedelecs in dezelfde omstandigheden het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 of door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74 volgen, op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers die zich hierop bevinden niet in gevaar brengen. 

Wanneer een hogere snelheidsbeperking geldt, moeten de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B en speed pedelecs in dezelfde omstandigheden het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 of door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74 volgen, wanneer dit aanwezig en bruikbaar is.

Artikel 74. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden.

Het deel van de openbare weg dat afgebakend is door twee evenwijdige witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het autoverkeer, is een fietspad.

Een fietspad kan aangeduid worden met 2 mogelijke gebodsborden (verkeersbord D7 en D9). In dit geval gaat het om een verplicht fietspad.

Is een deel van de openbare weg aangeduid met het verkeersbord D10, dan moeten fietsers dit deel van de openbare weg gebruiken.

Dit is dus een deel van de openbare weg en strikt genomen geen fietspad.

Artikel 8. De bestuurders

Art.8.4 Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.