De bovenstaande video is beschermd. Jij bent aangemeld en kan daarom met de code de video bekijken. Vul deze code in: FOS673

Is de fietser al-tijd zwakke weggebruiker? Wat is het verschil tussen een intern enkelvoudig fietsongeval en een meervoudig fietsongeval? Na deze video ben je een pro-actieve fietser.


Na het bekijken van de video kan je hieronder terecht voor toelichtingen betreffende de gebruikte Artikels uit de wegcode.

Artikel 1385 Burgerlijk Wetboek behandelt de aansprakelijkheid voor dieren.

Wat is een zwakke weggebruiker?

Als fietser of voetganger ben je kwetsbaar in het verkeer. 

Daarom word je als fietser of voetganger als “zwakke weggebruiker” aanzien. Ook als passagier val je in deze categorie. 

Artikel 29bis van de wet van 21/11/1989 biedt deze zwakke weggebruiker extra bescherming. Bij een ongeval waarin een gemotoriseerd voertuig betrokken is, moet de verzekeraar van het voertuig de lichamelijke en kledijschade aan de zwakke weggebruiker betalen, en dit staat los van aansprakelijkheid. 

Het maakt dus niet uit of je ‘foutloos’ of ‘in fout’ bent  waardoor het ongeval gebeurt: als fietser, voetganger of passagier word je sowieso vergoed. 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet het wel gaan om een verkeersongeval waarbij een motorvoertuig betrokken is, en dit mag dan ook heel ruim geïnterpreteerd worden -> het volstaat dat het motorvoertuig een rol heeft gespeeld in het ontstaan van het ongeval, op welke manier ook.  

Een aanrijding tussen een voetganger en een fietser of tussen fietsers voldoet niet aan deze voorwaarde, zodat geen van beiden in aanmerking voor vergoeding voortvloeiend uit art.29 bis WAM komt.

De schade die wordt vergoed, is:

1)   de lichamelijke schade (fysiek en moreel) inclusief de medische kosten; 

2)    de kledijschade (ook helm) incl. functionele prothesen zoals bril, hoorapparaat of gebit.

Andere materiële schade zoals de schade aan je fiets wordt alleen vergoed als kan aangetoond worden dat de bestuurder van het voertuig aansprakelijk is.  

De wettelijke bescherming als zwakke weggebruiker sluit niet uit dat je aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade van de bestuurder of eigenaar van het motorvoertuig. Als je in fout bent, zal je dus aangesproken worden om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Daarom het nut van een familiale verzekering.

De automatische vergoeding door de BA-verzekering van het voertuig betrokken in het ongeval is geen vrijgeleide om als fietser roekeloos fietsgedrag te uiten. 

Te allen tijde voorzichtig en correct deelnemen aan het verkeer is en blijft de boodschap.

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.